Fastighetsägare
Fastighetsförvaltare
Jeff Gustafsson
070–455 72 70
Epost
Fastighetstekniker
Hans Elander
08-545 198 44
Epost
Marknadsansvarig
Charlotte Look
070-985 09 28
Epost
Marknadsområdeschef
Nicklas Jonsson
Marknadsområdeschef Förvaltning
070-914 68 25
Epost
Hittegods
070-859 85 38
Telefontid vardagar kl 13-18.
Ej upphämtat hittegods lämnas till polisen.
Övriga frågor
För frågor gällande varor/tjänster, reklamationer eller arbetsansökan ber vi er kontakta respektive butik/restaurang.