Fastighetsägare
Fastighetsförvaltare
Nicklas Jonsson
070-914 68 25
Epost
Fastighetstekniker
Hans Elander
08-545 198 44
Epost
Marknadsansvarig
Charlotte Look
070-9850928
Epost
Hittegods
070-859 85 38
Telefontid vardagar kl 13-18.
Ej upphämtat hittegods lämnas till polisen.
Övriga frågor
För frågor gällande varor/tjänster, reklamationer eller arbetsansökan ber vi er kontakta respektive butik/restaurang.